José A. Cidre Bardelás

Arquitecto, escritor, investigador, programador e analista informático.

Sitio estático ou sitio dinámico?

Decidindo o tipo de sitio web que precisamos

É mellor dispor dun sitio web estático ou dinámico?. Depende. Neste artigo falamos de dúas opcións para cada un dos casos (Hugo e Joomla) e dalgún consello para decidirmos cal nos convén.