José A. Cidre Bardelás

Arquitecto, escritor, investigador, programador e analista informático.

O rural galego. Arquitectura e contexto

Por un rural vivo, tradicional e moderno

Reflexións sobre o rural galego a nivel arquitectónico e económico. Ideas, solucións e sustentabilidade.